ពិព័រណ៍ទំនិញនិងសុខភាពសុខភាពអន្តរជាតិ ២០២០ អេស។ អេស។ អាយ។ អេស។

សូមស្វាគមន៍មកទស្សនាពួកយើងនៅពិព័រណ៍នេះ៖

 

ពិព័រណ៍ផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពអន្តរជាតិចិនសៀងហៃ (ស៊ីអាយអេស)

លេខស្តង់: E3-CC37

កាលបរិច្ឆេទ: ២០២០.៧.៣-៥

បន្ថែម៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្ដរជាតិស៊ាងហៃអេអេ ១ ~ អ៊ី ៧

 

យើងនឹងបង្ហាញរបាំងដែលអាចប្រើបានរបស់យើង, របាំងវេជ្ជសាស្រ្ត, របាំងមុខកុមារ, ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើម KN95 សង្ឃឹមថានឹងអាចជួបអ្នកនៅពេលនោះ!

 

»ù±¾ RGB

 

 

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០-២០២០